Biće vam potrebno sledeće da biste koristili Webex Ekspert na zahtev:

  • RealWear HMT-1 uređaj.

  • Računar za instaliranje softvera za kontrolu RealWear HMT-1 uređaja.

  • Mobilni uređaj za instaliranje aplikacije RealWear Companion.

  • Webex ekspert za licencu za potražnju.