Aby korzystać z Webex Expert on Demand, musisz potrzebować następujących elementów:

  • Urządzenie RealWear HMT-1.

  • Komputer do zainstalowania oprogramowania do sterowania urządzeniem RealWear HMT-1.

  • Urządzenie mobilne do zainstalowania aplikacji RealWear Companion.

  • Webex Expert na żądanie licencji.