Du behöver följande för att kunna använda Webex Expert på begäran:

  • En RealEtt HMT-1-enhet.

  • En dator som ska installeras för att kontrollera din RealDator HMT-1-enhet.

  • En mobil enhet för att installera Real Den här Companion-appen.

  • En Webex-expert på -begäran-licens.