Da biste koristili Webex Expert na zahtjev, morat ćete koristiti sljedeće:

  • RealWear HMT-1 uređaj.

  • Računalo za instalaciju softvera za upravljanje uređajem RealWear HMT-1.

  • Mobilni uređaj za instalaciju aplikacije RealWear Companion.

  • Webex stručnjak za licencu na zahtjev.