1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на Конфигурация > имейл > изпращане на имейл до всички .

Името и имейл адресът ви се появяват в секцията с информация за подателя.

2

Напишете съобщението си и изберете Изпращане.

В съобщението си до всички потребители не включвайте никакви променливи, които са в имейл шаблоните за вашата услуга Webex.