1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Konfiguracja > E-mail > Wyślij wiadomość e-mail do wszystkich .

Imię i nazwisko oraz adres e-mail pojawiają się w sekcji informacji o nadawcy.

2

Napisz wiadomość i wybierz opcję Wyślij .

W wiadomości do wszystkich użytkowników nie należy umieszczać żadnych zmiennych w szablonach wiadomości e-mail dla usługi Webex.