1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Email > Send Email to All .

Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail pojawią się w sekcji informacji o nadawcy.

2

Napisz wiadomość i wybierz pozycję Wyślij.

W wiadomości do wszystkich użytkowników nie podawaj żadnych zmiennych, które znajdują się w szablonach wiadomości e-mail dla usługi Webex.