1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > E-post > Send e-post til alle.

Navnet og e-postadressen din vises i delen for avsenderinformasjon.

2

Skriv inn meldingen og velg OK.

I meldingen til alle brukere må du ikke ta med variabler som finnes i e-postmalene for Webex-tjenesten.