1

היכנס אל 'ניהול אתר Webex' ועבור אל תצורה > דוא"ל > שלח דוא"ל לכולם .

השם וכתובת הדוא"ל שלך מופיעים במקטע פרטי השולח.

2

כתוב את ההודעה שלך ובחר ב- שלח .

בהודעה שלך לכל המשתמשים, אל תכלול אף משתנים שנמצאים בתבניות הדוא"ל עבור שירות Webex שלך.