1

Prijavite se na Webex Administracijsko web-mjesto i idite na Konfiguracija > e-pošta > Pošaljite e- e-pošta svima .

Vaše ime i adresa e-pošte pojavljuju se u odjeljku s podacima o pošiljatelju.

2

Napišite svoju poruku i odaberite Pošalji .

U poruci svim korisnicima nemojte uključivati nikakve varijable koje se nalaze u predlošcima e-pošte za vašu Webex uslugu.