1

Prijavite se u administraciju Webex web-mjesta i idite na Konfiguracija > e-pošta > Pošaljite e-poštu svima.

Vaše ime i adresa e-pošte pojavljuju se u odjeljku s informacijama o pošiljatelju.

2

Napišite poruku i odaberite Pošalji.

U poruku svim korisnicima nemojte uključiti varijable koje se nalaze u predlošcima e-pošte za vašu web-uslugu.