1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na "Konfiguracija> e-> pošaljite e-poruku svima.

Vaše ime i e-adresa se pojavljuju u odeljku sa informacijama o pošiljaocu.

2

Napišite poruku i izaberite Pošalji.

U poruku svim korisnicima nemojte uključivati promenljive koje se naći u predlošcima e-pošte za vašu Webex uslugu.