1

Prijavite se u Webex i administracija lokacije idite na opciju "> e-> pošaljite e-poruku svima".

Vaše ime i e-adresa se pojavljuju u odeljku sa informacijama o pošiljaocu.

2

Napišite poruku i izaberite " Pošalji" .

U poruku svim korisnicima nemojte uključivati promenljive koje se naрu u šablonima e-pošte za vašu Webex uslugu.