1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Konfigurace > E- mail > Odeslat e-mail všem .

Vaše jméno a e-mailová adresa se zobrazí v části informace o odesílateli.

2

Napište zprávu a vyberte možnost Odeslat .

Do zprávy pro všechny uživatele nezahrnujte žádné proměnné, které jsou v e-mailových šablonách pro vaši službu Webex.