Можете да прехвърлите дадено повикване към Ваш колега. Можете да прехвърлите повикването, без да чакате сътрудниците да отговорят или да говорите със сътурдник преди да прехвърлите повикването.

1

От активно повикване натиснете Прехвърляне.

2

Въведете номера на колегата и натиснете Отговор/Изпращане .

3

Натиснете Прехвърляне преди или след отговора на сътрудника.