באפשרותך להעביר שיחה לעמית לעבודה. באפשרותך להעביר את השיחה מבלי להמתין שהעמית יענה, או לשוחח עם עמית לעבודה לפני שתעביר את השיחה.

1

משיחה פעילה, לחץ על העברה.

2

הזן את המספר של עמית לעבודה והקש על ענה/שלח .

3

לחץ על העברה לפני או לאחר שעמית לעבודה משיב.