Na spolupracovníka můžete přepojit hovor. Hovory můžete přepojit a nemusíte čekat, až je daný spolupracovník přijme, ani nemusíte se spolupracovníkem před přepojením hovoru mluvit.

1

Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko Přepojit.

2

Zadejte číslo spolupracovníka a stiskněte Přijmout/Odeslat .

3

Předtím nebo potom, co spolupracovník odpoví, stiskněte tlačítko Přepojit.