Možete prebaciti poziv na suradnika. Možete prenijeti poziv bez čekanja da se javi suradnik ili razgovarati sa suradnikom prije nego što prebacite poziv.

1

Iz aktivnog poziva pritisnite Transfer.

2

Unesite broj suradnika i pritisnite Odgovor/Pošalji .

3

Pritisnite Transfer prije ili nakon što se javi suradnik.