Možete prebaciti poziv na kolegu. Možete da prebacite poziv bez čekanja da se kolega javi, ili da razgovarate sa kolegom pre nego što prebacite poziv.

1

Sa aktivnog poziva pritisnite Transfer.

2

Unesite broj saradnika i pritisnite Odgovor/Pošalji .

3

Pritisnite Transfer pre ili nakon što se javi saradnik.