Du kan overføre en samtale til en kollega. Du kan overføre samtalen uten å vente på at kollegaen skal svare, eller snakke med kollegaen før du overfører samtalen.

1

Fra en aktiv samtale, trykk Overføre.

2

Skriv inn kollegaens nummer og trykk Svar/send .

3

trykk Overføre før eller etter at kollegaen svarer.