Du kan overføre samtaler til kollegaer. Du kan overføre en samtale uten å vente på at kollegaen skal svare, eller du kan snakke med kollegaen før du overfører samtalen.

1

Under en aktiv samtale trykker du på Overfør.

2

Skriv inn nummeret til kollegaen og trykk på Svar/send .

3

Trykk på Overfør før eller etter at kollegaen har svart.