Połączenia można przekazywać do innych pracowników. Połączenie można przekazać, nie czekając, aż druga osoba je odbierze, albo porozmawiać z nią przed przekazaniem połączenia.

1

Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk Przekaż.

2

Wprowadź numer współpracownika i naciśnij Odbierz/Wyślij .

3

Naciśnij przycisk Przekaż, gdy (lub zanim) inny pracownik odbierze.