Du kan överföra ett samtal till en medarbetare. Du kan överföra samtalet utan att vänta på att medarbetaren svarar, eller tala med medarbetaren innan du överför samtalet.

1

Tryck på Koppla under ett aktivt samtal.

2

Ange medarbetarens nummer och tryck på Svara/Skicka .

3

Tryck på Koppla före eller efter att medarbetaren har svarat.