Изтегляне и настройване на приложението Cisco Headsets

Cisco Headsets е мобилно приложение, което ви позволява да актуализирате, контролирате и персонализирате наушниците си от всяко мобилно устройство с iPhone или Android. Можете да надстроите наушниците си, да регулирате нивата на потискане на шума, да променяте настройките за еквилайзер и да управлявате уведомленията за наушници от интерфейса на приложението.

Логото на приложението Cisco Headsets на мобилен екран

1

Отворете предпочитания от вас магазин за приложения на мобилното си устройство и изтеглете Cisco Headsets.

2

Отворете Cisco Headsets и следвайте инструкциите за настройка на приложението.

Управление на вашите Bluetooth® връзки в приложението Cisco Headsets

Можете да използвате мобилното приложение Cisco Headsets, за да управлявате Bluetooth® връзките на слушалките си. Наушниците ви могат да запаметят до осем Bluetooth устройства и да поддържат активна връзка с две устройства едновременно.
1

Отворете приложението Cisco Headsets на мобилното си устройство.

2

Докоснете Connected to (Свързани с) в долната част на началния екран.

3

Изберете устройството, което искате да свържете или изключите.

Персонализиране на името на наушниците

Уморен от същото старо име на слушалките, което се показва в настройките на устройството Bluetooth® ? Можете да персонализирате името на наушниците си, за да улесните идентифицирането в списъците с Bluetooth устройства. Промяната на името се записва за наушниците и се появява във всеки списък с Bluetooth устройства. Можете да върнете наушниците си към името по подразбиране по всяко време чрез бутона Reset Settings (Нулиране на настройките) в приложението.


 
Някои устройства, като компютрите с Windows, може да не разпознаят веднага наушниците ви след промяната на името. За да избегнете проблеми с контрола на повикванията, забравете и сдвоете отново наушниците си или рестартирайте компютъра.

Преди да започнете

Уверете се, че:

 • Наушниците са включени

 • Наушниците са свързани към приложението Cisco Headsets

 • Наушниците имат фърмуер 1-8-0-213 или по-нова версия

1

В приложението Cisco Headsets докоснете Settings (Настройки) > Device info (Информация за устройството) > Name (Име).

2

Въведете името, което искате да се появява в списъците с Bluetooth устройства.

3

Докоснете Save (Запиши).

Персонализиране на настройките на еквилайзера на наушниците

Можете да персонализирате смесицата от баси и тенори в аудиото на наушниците си с мобилното приложение Cisco Headsets. Изберете от три предварителни настройки за аудио, включително Voice (Глас), Music (Музика) и Video (Видео).

 
Настройките на еквилайзера не влияят на качеството на аудиото на повикването.

В приложението Cisco Headsets направете едно от следните неща:

 • Изберете една от предварителните настройки на Equalizer (еквилайзера) от началния екран.
 • Докоснете Settings (Настройки) > Audio (Аудио) > Equalizer (Еквилайзер).

Персонализиране на уведомленията на наушниците

Можете да персонализирате какви аудио извести искате да чувате в наушниците.
1

В приложението Cisco Headsets изберете наушниците си и натиснете Settings (Настройки) > Audible Notification (Звуково уведомяване).

2

Изберете настройката за уведомяване, която искате да промените. Промените ви се записват автоматично.

Промяна на езика на аудио уведомленията

Можете да промените езика за аудио уведомяване чрез мобилното приложение Cisco Headsets. Наличните езици включват китайски (мандарин), английски (САЩ), английски (Обединено кралство), френски, немски, италиански, японски, корейски, португалски (Бразилия), руски и испански.

Наушниците ви се нулират, след като изберете нов език. Преди нулирането да е завършило, не премествайте наушниците си извън обхвата, не променяйте аудио източниците и не включвайте USB-C или 3,5 мм кабел.

1

В приложението Cisco Headsets изберете наушниците си и натиснете Settings (Настройки) > Audio Notification (Аудио уведомяване) > Language (Език).


 

Ако менюто Language (Език) не се показва в приложението, свържете се с администратора на наушниците.

2

Изберете езика, който искате да чувате в наушниците си.

3

Изберете Continue (Продължи).

Персонализиране на нивото на потискане на шума в приложението Cisco Headsets

Можете ръчно да регулирате потискането на шума в наушниците Cisco 730 чрез приложението Cisco Headsets. По подразбиране силата на потискане на шума на наушниците ви е настроена на 100%. Ако активирате Adaptive Noise Cancellation (Адаптивно потискане на шума), нивото на потискане на шума на вашите наушници автоматично се настройва въз основа на заобикалящата ви среда.
1

В мобилното приложение Cisco Headsets изберете наушниците си и натиснете Settings (Настройки) > Audio (Аудио).

2

Плъзнете плъзгача за Noise Cancellation (Потискане на шума) наляво или надясно, за да регулирате нивото на потискане на шума.

Персонализиране на нивото на потискане на шума в приложението Cisco Headsets

Можете ръчно да регулирате потискането на шума в наушниците Cisco 730 чрез приложението Cisco Headsets. По подразбиране силата на потискане на шума на наушниците ви е настроена на 100%. Ако активирате Adaptive Noise Cancellation (Адаптивно потискане на шума), нивото на потискане на шума на вашите наушници автоматично се настройва въз основа на заобикалящата ви среда.
1

В мобилното приложение Cisco Headsets изберете наушниците си и натиснете Settings (Настройки) > Audio (Аудио).

2

Плъзнете плъзгача за Noise Cancellation (Потискане на шума) наляво или надясно, за да регулирате нивото на потискане на шума.

Регулирайте колко гласова обратна връзка чувате в слушалките

С приложението Cisco Headsets можете да регулирате колко от собствения си глас искате да чувате през високоговорителя на слушалките, когато сте на повикване.
1

В приложението Cisco Headsets изберете слушалките си и натиснете Настройки > Аудио.

2

Докоснете Sidetone и изберете желаното от вас ниво.

Включване и изключване на dock събития

Можете да прекратите активно повикване или да превключите аудио към аудио хоста, като например мобилен, бюро или устройство за стая, когато поставите вашите Cisco слушалки 730 или Cisco Headset 720 Series за Microsoft Teams в стойката за зареждане.

Можете да превключите аудиото обратно към слушалките, като извадите слушалките от докинг станцията. Ако се свързвате към повиквания с помощта на USB HD адаптер или чрез Webex, MS Teams или Jabber, можете да продължите аудиото през слушалките си в докинг събитието.


 
Тази функция в момента не е налична в серията Cisco Headset 720 за Webex.
1

В приложението Cisco Headsets докоснете Настройки > Общи.

2

Включване или изключване на Dock събитие .

Вашият избор се записва автоматично в наушниците.

Персонализиране на многофункционалния бутон на наушниците Cisco серия 720

Мултифункционалният бутон Cisco Headset 720 SeriesМногофункционален бутон за наушници Cisco серия 720 ви позволява да възпроизвеждате, поставяте на пауза и пропускате възпроизвеждането на аудио. Можете също така да препрограмирате бутона, за да активирате гласовия си асистент.

Можете да зададете многофункционалния бутон в мобилното приложение Cisco Headsets на една от следните настройки:

 • Музика
  • Еднократно натискане – възпроизвеждане и пауза на музика
  • Двукратно натискане – прескачане напред
  • Задържане – прескачане назад
 • Асистент
  • Еднократно натискане – възпроизвеждане и пауза на музика
  • Задържане – активиране на гласовия асистент
1

В мобилното приложение Cisco Headsets докоснете Settings (Настройки) > General (Общи).

2

Под многофункционалния бутон изберете функцията за бутон, която искате да използвате с наушниците си.

Вашият избор се записва автоматично в наушниците.

Включване и изключване на вашия активиран за гласова комуникация микрофон

Присъединявайте се към повиквания или срещи, без да се притеснявате за шумни клавиатури, домашни любимци или говорещи около вас хора. Функцията за активиран за гласова комуникация микрофон изключва микрофона на наушниците, когато не говорите, и безпроблемно го включва, когато започнете да говорите. Тази функция е активирана по подразбиране, но можете да я дезактивирате чрез приложението Cisco Headsets.

В приложението Cisco Headsets докоснете Settings (Настройки) > Audio (Аудио) > Voice activated microphone (Активиран за гласова комуникация микрофон).

Проверяване на фърмуера на наушниците в приложението Cisco Headsets

Можете да проверите текущата заредена версия на фърмуера в приложението Cisco Headsets.

 

Приложението ви изпраща подкана, когато е налична нова версия на фърмуера.

1

Отворете Cisco Headsets на мобилното си устройство.

2

Изберете Settings (Настройки) > Device Info (Информация за устройството).

Актуализиране на наушниците

Актуализациите на фърмуера подобряват вашето аудио изживяване или добавят нова функционалност към наушниците ви. Препоръчваме ви винаги да инсталирате най-новата версия на софтуера на наушниците си, когато това е възможно. Можете също така да проверите за нов фърмуер чрез usb-c кабела на Webex приложението и в Cisco Accessory Hub.

За информация относно последната версия на фърмуера вижте бележките за версията на наушници Cisco серия 700.

1

Свържете наушниците към мобилното си устройство.

2

Отворете приложението Cisco Headsets. Ще бъдете подканени да направите актуализация, ако е наличен нов фърмуер.

3

Следвайте подканите на екрана.


 
Отнема около 10 – 15 минути, за да актуализирате фърмуера на наушниците. Не излизайте от приложението, преди актуализацията да завърши.

Нулиране на настройките на наушниците

Можете да възстановите настройките по подразбиране на наушниците си с мобилното приложение Cisco Headsets.

В Cisco Headsets изберете Settings (Настройки) > Reset Settings (Нулиране на настройките).

Тестване на предстоящи издания на фърмуера на наушниците Cisco

Ние постоянно се стремим да подобряваме и усъвършенстваме наушниците си. Бета функцията на приложението Cisco Headsets дава възможност на потребителите да тестват и предоставят обратна връзка за подобренията на наушниците, преди те да са достъпни за широката публика. Можете да се върнете към редовната най-нова версия на фърмуера по всяко време. Щракнете тук, за да прегледате бележките за версията на бета фърмуера.

 

Имайте предвид, че бета версиите не са напълно тествани и могат да съдържат нерешени проблеми, върху които работим. Ние правим подобрения и прилагаме поправки въз основа на обратната връзка от клиентите.

1

Отворете приложението Cisco Headsets на мобилното си устройство.

2

Изберете Settings (Настройки) > Device Info (Информация за устройството) > Beta Test (Бета тест)

3

Натиснете Beta Firmware (Бета фърмуер) и изберете Confirm (Потвърди). Приложението Cisco Headsets автоматично ви подканва да актуализирате наушниците си до най-новата бета версия.