Pobierz i skonfiguruj aplikację Cisco Headsets

Cisco Headsets to aplikacja mobilna umożliwiająca aktualizowanie, kontrolowanie i dostosowywanie zestawu słuchawkowego za pomocą dowolnego urządzenia przenośnego z systemem iPhone lub Android. Za pomocą interfejsu aplikacji można uaktualnić zestaw słuchawkowy, dostosować poziom redukcji szumów, zmienić ustawienia korektora i zarządzać powiadomieniami zestawu słuchawkowego.

Logo aplikacji Cisco Headsets na ekranie telefonu komórkowego

1

Na urządzeniu mobilnym otwórz preferowany sklep z aplikacjami i pobierz aplikację Cisco Headsets.

2

Otwórz aplikację Cisco Headsets i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji aplikacji.

Zarządzanie połączeniami Bluetooth® w aplikacji Cisco Headsets

Za pomocą aplikacji mobilnej Cisco Headsets można zarządzać Bluetooth® połączeniami zestawu nagłownego. Twój zestaw słuchawkowy może zapisać do ośmiu urządzeń Bluetooth i utrzymywać aktywne połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie.
1

Na urządzeniu przenośnym otwórz aplikację Cisco Headsets.

2

Stuknij opcję Połączono z w dolnej części ekranu głównego.

3

Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć lub rozłączyć.

Personalizacja nazwy zestawu słuchawkowego

Masz dość tej samej starej nazwy zestawu słuchawkowego wyświetlanej w Bluetooth® ustawieniach? Możesz spersonalizować nazwę swojego zestawu słuchawkowego, aby ułatwić jego identyfikację na liście urządzeń Bluetooth. Zmiana nazwy zostanie zapisana w zestawie słuchawkowym i pojawi się na każdej liście urządzeń Bluetooth. W każdej chwili możesz przywrócić domyślną nazwę swojego zestawu słuchawkowego, korzystając z przycisku Resetuj ustawienia w aplikacji.


 
Niektóre urządzenia, na przykład komputery z systemem Windows, mogą nie rozpoznać zestawu słuchawkowego po zmianie nazwy. Aby uniknąć problemów z obsługą połączeń, zapomnij i ponownie sparuj zestaw słuchawkowy lub zrestartuj komputer.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się:

 • Twój zestaw słuchawkowy jest włączony

 • Twój zestaw słuchawkowy jest podłączony do aplikacji Cisco Headsets

 • Twój zestaw słuchawkowy ma oprogramowanie firmowe 1-8-0-213 lub nowsze

1

W aplikacji Cisco Headsets stuknij Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Nazwa.

2

Wpisz nazwę, która ma się pojawiać na listach urządzeń Bluetooth.

3

Dotknij przycisku Zapisz.

Dostosuj ustawienia korektora zestawu słuchawkowego

Połączenie tonów niskich i wysokich w dźwięku zestawu słuchawkowego można dostosować za pomocą aplikacji mobilnej Cisco Headsets. Wybierz jedno z 3 predefiniowanych ustawień dźwięku, takich jak głos , muzyka i kino.

 
Ustawienia korektora nie wpływają na jakość dźwięku połączenia.

W aplikacji Cisco Headsets wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Na ekranie głównym wybierz jedno z ustawień korektora.
 • Dotknij opcji Ustawienia > Dźwięk > Korektor.

Dostosowanie powiadomień zestawu słuchawkowego

Można dostosować powiadomienia dźwiękowe, które mają być słyszane w zestawie słuchawkowym.
1

W aplikacji Cisco Headsets wybierz swój zestaw słuchawkowy i naciśnij kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia dźwiękowe.

2

Wybierz ustawienie powiadomienia, które chcesz zmienić. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Zmiana języka powiadomień dźwiękowych

Język powiadomień dźwiękowych można zmienić za pomocą aplikacji mobilnej Cisco Headsets. Dostępne języki to: chiński (mandaryński), angielski (USA), angielski (Wielka Brytania), francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, portugalski (Brazylia), rosyjski i hiszpański.

Po wybraniu nowego języka zestaw słuchawkowy zostanie zresetowany. Nie przesuwaj zestawu słuchawkowego poza zasięg, nie zmieniaj źródła dźwięku ani nie podłączaj kabla USB-C lub 3,5 mm przed zakończeniem resetowania.

1

W aplikacji Cisco Headsets wybierz swój zestaw słuchawkowy i naciśnij kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia audio > Język.


 

Jeśli menu Język nie jest wyświetlane w aplikacji, skontaktuj się z administratorem zestawu słuchawkowego.

2

Wybierz język, który chcesz słyszeć w zestawie słuchawkowym.

3

Wybierz opcję Kontynuuj.

Dostosuj poziom redukcji szumów w aplikacji Cisco Headsets

Za pomocą aplikacji Cisco Headsets można ręcznie dostosować poziom redukcji szumów w zestawie słuchawkowym Cisco z serii 730. Domyślnie siła tłumienia hałasu zestawu słuchawkowego jest ustawiona na 100%. Po włączeniu funkcji Adaptacyjna redukcja szumów poziom redukcji szumów zestawu słuchawkowego jest automatycznie dostosowywany do otoczenia.
1

W aplikacji mobilnej Cisco Headsets wybierz swój zestaw słuchawkowy i naciśnij kolejno opcje Ustawienia > Audio.

2

Przesuń suwak Eliminacja szumów w lewo lub w prawo, aby dostosować poziom eliminacji szumów.

Dostosuj poziom redukcji szumów w aplikacji Cisco Headsets

Za pomocą aplikacji Cisco Headsets można ręcznie dostosować poziom redukcji szumów w zestawie słuchawkowym Cisco z serii 730. Domyślnie siła tłumienia hałasu zestawu słuchawkowego jest ustawiona na 100%. Po włączeniu funkcji Adaptacyjna redukcja szumów poziom redukcji szumów zestawu słuchawkowego jest automatycznie dostosowywany do otoczenia.
1

W aplikacji mobilnej Cisco Headsets wybierz swój zestaw słuchawkowy i naciśnij kolejno opcje Ustawienia > Audio.

2

Przesuń suwak Eliminacja szumów w lewo lub w prawo, aby dostosować poziom eliminacji szumów.

Dostosowywanie ilości sygnałów głosowych słyszanych w zestawie nagłownym

Za pomocą aplikacji Cisco Headsets można dostosować, w jakim stopniu własny głos ma być słyszany przez głośnik zestawu słuchawkowego podczas połączenia.
1

W aplikacji Cisco Headsets wybierz zestaw słuchawkowy i naciśnij Ustawienia > Audio.

2

Stuknij opcję Pogłos i wybierz żądany poziom.

Włączanie i wyłączanie zdarzeń dokowania

Możesz zakończyć aktywne połączenie lub przełączyć dźwięk na hosta audio, takiego jak telefon komórkowy, biurko lub urządzenie pokojowe, po umieszczeniu zestawu słuchawkowego Cisco Headset 730 lub Cisco Headset 720 Series for Microsoft Teams na podstawce ładującej.

Możesz przełączyć dźwięk z powrotem na zestaw nagłowny, wyjmując zestaw nagłowny ze stacji dokującej. Jeśli łączysz się z połączeniami za pomocą adaptera HD USB lub za pośrednictwem Webex, MS Teams lub Jabber, możesz kontynuować dźwięk przez zestaw słuchawkowy w trybie stacji dokującej.


 
Ta funkcja nie jest obecnie dostępna w zestawach słuchawkowych Cisco z serii 720 dla Webex.
1

W aplikacji Zestawy słuchawkowe Cisco dotknij opcji Ustawienia > Ogólne.

2

Włącz lub wyłącz zdarzenie Dock.

Twój wybór zostanie automatycznie zapisany w zestawie słuchawkowym.

Dostosuj przycisk wielofunkcyjny zestawu słuchawkowego Cisco z serii 720

Przycisk wielofunkcyjny zestawu słuchawkowego Cisco z serii720Przycisk wielofunkcyjny zestawu słuchawkowego Cisco z serii 720 Umożliwia odtwarzanie, wstrzymywanie i pomijanie odtwarzania dźwięku. Możesz również przeprogramować przycisk, aby aktywować asystenta głosowego.

Możesz ustawić Przycisk wielofunkcyjny w aplikacji mobilnej Cisco Headsets na jedno z następujących ustawień:

 • Muzyka
  • Odtwarzanie i wstrzymywanie muzyki jednym naciśnięciem przycisku
  • Podwójne naciśnięcie – przesunięcie do przodu
  • Przytrzymanie – cofnięcie
 • Asystent
  • Odtwarzanie i wstrzymywanie muzyki jednym naciśnięciem przycisku
  • Przytrzymanie – aktywacja asystenta głosowego
1

W aplikacji Cisco Headsets przejdź do pozycji Ustawienia > Ogólne.

2

W części Przycisk wielofunkcyjny wybierz funkcję przycisku, której chcesz używać ze swoim zestawem słuchawkowym.

Twój wybór zostanie automatycznie zapisany w zestawie słuchawkowym.

Włączanie i wyłączanie mikrofonu aktywowanego głosem

Dołączaj do rozmów lub spotkań, nie przejmując się głośnymi klawiaturami, zwierzętami lub osobami rozmawiającymi w tle. Funkcja mikrofonu aktywowanego głosem wyłącza mikrofon zestawu słuchawkowego, gdy nie mówisz, i płynnie włącza go, gdy zaczynasz mówić. Ta funkcja jest domyślnie włączona, ale można ją wyłączyć w aplikacji Cisco Headsets.

W aplikacji Cisco Headsets dotknij Ustawienia > Audio > Mikrofon aktywowany głosem.

Sprawdź oprogramowanie sprzętowe zestawu słuchawkowego w aplikacji Cisco Headsets

Aktualne obciążenie oprogramowania sprzętowego można sprawdzić w aplikacji Cisco Headsets.

 

Aplikacja wyśle Ci powiadomienie, gdy dostępna będzie nowa wersja oprogramowania sprzętowego.

1

W urządzeniu przenośnym otwórz aplikację Cisco Headsets.

2

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Informacje o urządzeniu.

Aktualizacja oprogramowania zestawu słuchawkowego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego poprawia jakość dźwięku lub dodaje nowe funkcje do zestawu słuchawkowego. Zalecamy, aby zawsze instalować najnowszą wersję oprogramowania w zestawie słuchawkowym, jeśli to możliwe. Możesz również sprawdzić nowe oprogramowanie sprzętowe poprzez kabel usb-c w Webex App oraz w Cisco Accessory Hub.

Informacje na temat najnowszego wydania oprogramowania sprzętowego można znaleźć w Uwagi do wydania zestawu słuchawkowego Cisco z serii 700.

1

Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia mobilnego.

2

Otwórz aplikację Cisco Headsets. Zostaniesz poproszony o aktualizację, jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.


 
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zestawu słuchawkowego trwa około 10–15 minut. Nie zamykaj aplikacji przed zakończeniem aktualizacji.

Resetowanie ustawień zestawu słuchawkowego

Domyślne ustawienia zestawu słuchawkowego można przywrócić za pomocą aplikacji mobilnej Cisco Headsets.

W aplikacji Cisco Headsets wybierz kolejno opcje Ustawienia > Resetuj ustawienia.

Testowanie zaawansowanych wydań oprogramowania sprzętowego zestawu słuchawkowego Cisco

Nieustannie dążymy do ulepszania i udoskonalania zestawu słuchawkowego. Funkcja Beta aplikacji Cisco Headsets daje użytkownikom możliwość testowania i przekazywania informacji zwrotnych na temat ulepszeń zestawu słuchawkowego, zanim będą one dostępne dla ogółu społeczeństwa. W każdej chwili można powrócić do zwykłej wersji oprogramowania sprzętowego. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z informacjami o wydaniu oprogramowania sprzętowego beta.

 

Należy pamiętać, że wersje beta nie są w pełni przetestowane i mogą zawierać otwarte problemy, nad których rozwiązaniem pracujemy. Wprowadzamy ulepszenia i poprawki w oparciu o opinie klientów.

1

Otwórz aplikację Cisco Headsets w urządzeniu mobilnym.

2

Wybierz Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Testy beta

3

Naciśnij przycisk Oprogramowanie sprzętowe beta i wybierz Potwierdź. Aplikacja Cisco Headsets automatycznie wyświetli monit o zaktualizowanie zestawu słuchawkowego do najnowszej wersji beta.