Połączenie tonów niskich i wysokich w dźwięku zestawu słuchawkowego można dostosować za pomocą aplikacji mobilnej Cisco Headsets. Wybór ustawień dźwięku jest zapisywany automatycznie.

Na ekranie głównym Cisco Headsets stuknij pozycję Głos, Muzyka lub Kino.