Možete da prilagodite mešavinu basa i troglasja u zvuku slušalica pomoću mobilne aplikacije Cisco Headsets. Izbor audio podešavanja se automatski čuva.

Na početnom ekranu Cisco slušalica dodirnite Glas, Muzika ili Bioskop.