Hämta och konfigurera appen Cisco Headsets

Mobilappen Cisco Headsets gör att du kan uppdatera, kontrollera och anpassa ditt headset från en mobil iPhone- eller Android-enhet. Du kan uppgradera ditt headset, justera nivåer för brusreducering, ändra inställningar för equalizer och hantera dina headset-meddelanden från appens gränssnitt.

Logo för appen Cisco Headsets på en mobilskärm

1

På din mobila enhet öppnar du din vanliga appbutik och hämtar appen Cisco Headsets.

2

Öppna Cisco Headsets och följ instruktionerna för installation av appen.

Hantera dina Bluetooth® anslutningar i appen Cisco Headsets

Du kan använda mobilappen Cisco-headset för att hantera headsetets Bluetooth® anslutningar. Ditt headset kan spara upp till åtta Bluetooth-enheter och upprätthålla aktiv anslutning med två enheter samtidigt.
1

Öppna appen Cisco Headsets på din mobilenhet.

2

Knacka på Ansluten till längst ner på startskärmen.

3

Välj den enhet som du vill ansluta eller koppla från.

Anpassa ditt headsets namn

Trött på att samma gamla headsetnamn visas i enhetens Bluetooth® inställningar? Du kan anpassa ditt headsets namn för att göra det lättare att identifiera det i listor över Bluetooth-enheter. Namnändringen sparas i headsetet och visas i listor i Bluetooth-enheter. Du kan återställa ditt headset till standardnamnet när som helst med knappen Återställ inställningar i appen.


 
Vissa enheter, t.ex. Windows-datorer, kanske inte omedelbart känner igen ditt headset efter namnändringen. För att undvika problem med samtalskontroll kan du glömma bort och sedan göra om parkopplingen till headsetet eller starta om datorn.

Innan du börjar

Kontrollera följande:

 • Headsetet är på.

 • Headsetet är anslutet till appen Cisco Headsets

 • Headsetet har firmware-version 1-8-0-213 eller senare

1

I appen Cisco Headsets knackar du på Inställningar > Enhetsinformation > Namn.

2

Ange namnet som du vill ska visas i listor över Bluetooth-enheter.

3

Tryck på Spara.

Anpassa inställningarna för headsetets equalizer

Du kan anpassa blandningen av bas och diskant i ditt headsetljud med mobilappen Cisco Headsets. Välj bland tre förinställda ljudinställningar, inklusive Röst, Musik och Bio.

 
Inställningarna för equalizer påverkar inte samtalsljudkvaliteten.

Gör något av följande i appen Cisco Headsets:

 • Välj en av förvalda inställningarna för Equalizer på startskärmen.
 • Knacka på Inställningar > Ljud > Equalizer.

Anpassa headsetmeddelanden

Du kan anpassa vilka ljudmeddelanden du vill höra i ditt headset.
1

I appen Cisco Headsets väljer du ditt headset och trycker på Inställningar > Hörbart meddelande.

2

Välj den meddelandeinställning som du vill ändra. Ändringarna sparas automatiskt.

Ändra språket för ljudmeddelanden

Du kan ändra språkval för ljudmeddelande via mobilappen för Cisco-headset. Tillgängliga språk är kinesiska (mandarin), engelska (USA), engelska (Storbritannien), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska (Brasilien), ryska och spanska.

Headsetet återställs när du har valt ett nytt språk. Flytta inte ditt headset utanför utanför täckningsområdet, ändra ljudkällor eller koppla in en USB-C eller 3,5 mm kabel innan återställningen är klar.

1

I appen Cisco Headsets väljer du ditt headset och trycker på Inställningar > Ljudmeddelande > Språk.


 

Om menyn Språk inte visas i appen kontaktar du headset-administratören.

2

Välj det språk som du vill höra i ditt headset.

3

Välj Fortsätt.

Anpassa brusreduceringsnivån i appen Cisco Headsets

Du kan justera hur mycket brusreducering som hörs i Cisco-headsetet 730 via appen Cisco Headsets. Som standard är borttagen störning för headset inställt på 100 %. Om du aktiverar Anpassad borttagen störning justeras nivån för borttagen störning för ditt headset automatiskt baserat på din omgivning.
1

I mobilappen Cisco Headsets väljer du ditt headset och trycker på Inställningar > Ljud.

2

Dra reglaget för Borttagen störning åt vänster eller höger för att justera nivån.

Anpassa brusreduceringsnivån i appen Cisco Headsets

Du kan justera hur mycket brusreducering som hörs i Cisco-headsetet 730 via appen Cisco Headsets. Som standard är borttagen störning för headset inställt på 100 %. Om du aktiverar Anpassad borttagen störning justeras nivån för borttagen störning för ditt headset automatiskt baserat på din omgivning.
1

I mobilappen Cisco Headsets väljer du ditt headset och trycker på Inställningar > Ljud.

2

Dra reglaget för Borttagen störning åt vänster eller höger för att justera nivån.

Justera hur mycket röstfeedback du hör i headsetet

Med appen Cisco Headsets kan du justera hur mycket av din egen röst du vill höra via headsethögtalaren under ett samtal.
1

I appen Cisco Headsets väljer du ditt headset och trycker på Inställningar > Ljud.

2

Tryck på Sidoton och välj önskad nivå.

Aktivera och inaktivera dockningshändelser

Du kan avsluta ett aktivt samtal eller växla ljud till ljudvärden, till exempel en mobil, ett skrivbord eller en rumsenhet, när du placerar Cisco-headset 730 eller Cisco-headset 720-serien för Microsoft Teams i laddningsstället.

Du kan växla tillbaka ljudet till headsetet genom att ta bort headsetet från dockan. Om du ansluter till samtal med hjälp av USB HD-adapter eller via Webex, MS Teams eller Jabber kan du fortsätta med ljudet via headsetet i dockningshändelsen.


 
Den här funktionen är för närvarande inte tillgänglig på Cisco-headset i 720-serien för Webex.
1

I appen Cisco Headsets trycker du på Inställningar > Allmänt.

2

Aktivera eller inaktivera Dock-händelse .

Ditt val sparas automatiskt i headsetet.

Anpassa multifunktionsknappen på Cisco-headsetet i 720-serien

Multifunktionsknappen för Cisco-headset 720-serienMultifunktionsknappen på Cisco-headset 720 Gör att du kan spela upp, pausa och hoppa över ljuduppspelning. Du kan även omprogrammera knappen för att aktivera röstassistenten.

Du kan ange en av följande inställningar för multifunktionsknappen i mobilappen Cisco Headsets:

 • Musik
  • En knapptryckning – spela upp och pausa musik
  • Dubbel knapptryckning – hoppa framåt
  • Håll in – hoppa bakåt
 • Assistent
  • En knapptryckning – spela upp och pausa musik
  • Håll in – aktivera röstassistenten
1

I mobilappen Cisco Headsets knackar du på Inställningar > Allmänt.

2

Under Multifunktionsknapp väljer du den knappfunktion som du vill använda med headsetet.

Ditt val sparas automatiskt i headsetet.

Slå på och av den röstaktiverade mikrofonen

Delta i samtal och möten utan att oroa dig för högljudda tangentbord, husdjur eller människor som pratar i bakgrunden. Funktionen för röstaktiverad mikrofon stänger av headsetets mikrofon när du inte pratar och aktiverar den när du börjar prata. Funktionen är aktiverad som standard, men du kan inaktivera den via appen Cisco Headsets.

I appen Cisco Headsets knackar du på Inställningar > Ljud > Röstaktiverad mikrofon.

Kontrollera headsetets firmware i appen Cisco Headsets

Du kan kontrollera den nuvarande inbyggda programvaran i Cisco-headsetappen.

 

Appen skickar en uppmaning när det finns en ny firmware-version.

1

Öppna Cisco Headsets på din mobilenhet.

2

Välj Inställningar > Enhetsinformation.

Uppdatera headsetet

Uppdateringar av firmware ger förbättrad ljudupplevelse eller installerar nya funktioner i headsetet. Vi rekommenderar att du alltid installerar den senaste programvaruversionen i ditt headset när det är möjligt. Du kan även kontrollera om det finns ny firmware via USB-C-kabeln i Webex-appen och i Cisco Accessory Hub.

Information om den senaste firmware-versionen finns i versionsinformationen för Cisco-headset i 700-serien.

1

Anslut headsetet till din mobilenhet.

2

Öppna appen Cisco Headsets. Du uppmanas att uppdatera om det finns ny firmware.

3

Följ uppmaningarna på skärmen.


 
Det tar ungefär 10–15 minuter att uppdatera headsetets firmware. Avsluta inte appen innan uppdateringen har slutförts.

Återställa headsetinställningarna

Du kan återställa till headsetets standardinställningar med mobilappen Cisco Headsets.

I Cisco Headsets väljer du Inställningar > Återställ inställningar.

Testa förhandsversioner av firmware för Cisco-headset

Vi strävar ständigt efter att förbättra och förstärka våra headsets. Med betaversionen av Cisco-headsetsappen får användarna möjlighet att testa och ge feedback om headsetets förbättringar innan de är tillgängliga för allmänheten. Du kan när som helst växla tillbaka till den vanliga versionen av den fasta programvaran. Klicka här om du vill läsa versionsinformationen om betaprogramvaran.

 

Kom ihåg att betaversioner inte är fullständigt testade och kan innehålla fel som vi arbetar med att lösa. Vi gör förbättringarna och använder korrigeringar baserat på kundens feedback.

1

Öppna Cisco-headsetsappen på din mobilenhet.

2

Välj Inställningar > Enhetsinformation > Beta Test

3

Tryck på Betaprogramvara och välj Bekräfta. I Cisco-headsetsappen ombeds du att uppdatera ditt headset till den senaste betaversionen.