V mobilní aplikaci Cisco Headsets můžete upravit poměr basů a výšek zvuku náhlavní soupravy. Vybrané nastavení zvuku se automaticky uloží.

Na domovské stránce aplikace Cisco Headsets klepněte na Hlas, Hudba nebo Kino.