По време на разговор докоснете "Още",след което изберете Показване настатистиката .

  • BSCF Call —Телефонните ви услуги използват Webex Calling.

  • CUCM Call—Телефонните ви услуги използват Унифициран CM.

  • Празен индикатор —Намирате се на повикване за Webex App.

За повече информация вижте Поддържани опции за извикване.