במהלך שיחה, הקש על עוד , ולאחר מכן בחר הצג נתונים סטטיסטיים.

  • שיחת BSCF — שירותי הטלפון שלך משתמשים בשיחות Webex.

  • שיחתCUCM – שירותי הטלפון שלך משתמשים ב- CM מאוחד.

  • מחוון ריק — אתה נמצא בשיחת אפליקציית Webex.

לקבלת מידע נוסף, ראה אפשרויות שיחה נתמכות.