Med klicem tapnite večin nato izberite Prikaži statistiko.

  • Klic BSCF —Vaše telefonske storitve uporabljajo Webex Calling.

  • Klic CUCM—Vaše telefonske storitve uporabljajo Unified CM.

  • Prazen indikator – Ste na Aplikacija Webex klic.

Za več informacij glejte Podprte možnosti klicanja.