Počas hovoru klepnite na Viaca potom vyberte Zobraziť štatistiky.

  • Výzva BSCF —Vaše telefónne služby používajú Webex Calling.

  • Výzva CUCM–Vaše telefónne služby používajú Unified CM.

  • Prázdny indikátor – ste na a Aplikácia Webex hovor.

Viac informácií nájdete v časti Podporované možnosti volania.