Under ett samtal trycker du på Mer och sedan på Visastatistik.

  • BSCF-samtal – Dina telefontjänster använder Webex Calling.

  • CUCM-samtal– Dina telefontjänster använder Unified CM.

  • Tom indikator – du använder ett Webex-appsamtal.

Mer information finns i Samtalsalternativ somstöds.