Během hovoru klepněte na Dalšía pak vyberte Zobrazit statistiky.

  • Volání BSCF – Vaše telefonní služby používají volání Webex.

  • CUCM Call– Vaše telefonní služby používají Unified CM.

  • Prázdný indikátor – Jste na volání aplikace Webex.

Další informace naleznete v tématu Podporované možnosti volání.