Během hovoru klepněte na Dalšía pak vyberte možnost Zobrazit statistiky.

  • Volání BSCF – vaše telefonní služby používají službu Webex Calling.

  • Hovor CUCM – Vaše telefonní služby používají systém Unified CM.

  • Prázdný indikátor – právě voláte v aplikaci Webex.

Další informace najdete v tématu Podporované možnosti volání.