Podczas połączenia naciśnij pozycję Więcej , a następnie wybierzpozycję Pokaż statystyki .

  • Połączenie BSCF — Twoje usługi telefoniczne korzystają z webex Calling.

  • CUCM Call— Twoje usługi telefoniczne używają Unified CM.

  • Wskaźnik pusty — jesteś w trakcie połączenia z aplikacją Webex.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługiwane opcje połączeń.