1

Въведете името за сайтовете си за събрания на Webex и щракнете върху Напред.


 

За да сте сигурни, че сайтът Ви получава достъп до функции предварително на нормалния цикъл на разполагане, поставете отметка в квадратчето за Настройване на Webex сайт за ранно освобождаване. Не можете да променяте тази настройка, след като сайтът е създаден.

2

Присвояване на лицензи на вашите Webex сайтове. Всички лицензи трябва да бъдат присвоени, преди да можете да щракнете върху Напред.

3

(По избор) Ако сте закупили аудио с абонамента си, тогава проверете следното:

  • VoIP—Няма настройки.

  • Закупен TSP—Изберете вашия TSP партньор и щракнете върху Напред.

  • Webex Аудио—Няма настройки.

  • CCA-SP—Въведете вашия CCA-SP доставчик абонамент ID номер, изберете вашия CCA-SP партньор. Щракнете върху Валидиране и изберете Напред .

4

Потвърдете, че правилните типове лицензи и присвоените количества са правилни и щракнете върху Напред.