1

Въведете името за вашите сайтове за Среща в Webex и щракнете Следваща .


 

За да сте сигурни, че вашият сайт получава достъп до функции преди нормалния цикъл на внедряване, поставете отметка в квадратчето за Настройте сайт на Webex за ранно пускане . Не можете да промените тази настройка, след като сайтът е създаден.

2

Задайте лицензи на вашите Webex сайтове. Всички лицензи трябва да бъдат присвоени, преди да можете да щракнете Следваща .

3

(По избор) Ако сте закупили аудио с абонамента си, проверете следното:

  • VoIP— Няма настройки.

  • Закупен TSP – Изберете вашия TSP партньор и щракнете Следваща .

  • Webex аудио— Няма настройки.

  • CCA-SP—Въведете абонаментния номер на вашия доставчик на CCA-SP, изберете вашия партньор на CCA-SP. Щракнете върху Потвърди и изберете Следваща .

4

Уверете се, че правилните типове лицензи и присвоените количества са правилни и щракнете Следваща .