1

Zadejte název webů schůzek Webex a klikněte na Další.


 

Chcete-li zajistit, aby váš web získal přístup k funkcím před běžným cyklem nasazení, zaškrtněte políčko Nastavit web Webex pro dřívější vydání. Toto nastavení nelze po vytvoření webu změnit.

2

Přiřaďte licence webům Webex. Všechny licence musí být přiřazeny, než budete moci kliknout na Další.

3

(Volitelné) Pokud jste si s předplatným zakoupili zvuk, zkontrolujte následující:

  • VoIP – Žádná nastavení.

  • Zakoupený TSP – Vyberte partnera TSP a klikněte na Další.

  • Webex Audio – Žádná nastavení.

  • CCA-SP – Zadejte id předplatného poskytovatele CCA-SP a vyberte partnera CCA-SP. Klikněte na Ověřit a vyberte Další.

4

Zkontrolujte, zda jsou správné typy licencí a přiřazená množství správná, a klikněte na Další.