1

Zadejte název webů schůzek Webex a klikněte na Další.


 

Chcete-li zajistit, aby váš web získal přístup k funkcím před běžným cyklem nasazení, zaškrtněte políčko Nastavit web Webex pro předčasnou verzi. Toto nastavení nelze po vytvoření webu změnit.

2

Přiřaďte licence webům Webex. Před kliknutím na tlačítko Další je nutné přiřadit všechny licence.

3

(Volitelně) Pokud jste s předplatným zakoupili zvuk, zkontrolujte následující položky:

  • VoIP – Žádné nastavení.

  • Zakoupený TSP – vyberte partnera TSP a klikněte na tlačítko Další.

  • Zvuk Webex – žádná nastavení.

  • CCA-SP – Zadejte ID předplatného poskytovatele CCA-SP a vyberte partnera CCA-SP. Klikněte na možnost Ověřit a vyberte možnost Další.

4

Ověřte správnost správných typů licencí a přiřazených množství, a klikněte na tlačítko Další.