1

Unesite ime Webex lokacija za sastanke i kliknite na dugme Dalje .


 

Da biste se uverili da vaša lokacija dobija pristup funkcijama pre normalnog ciklusa primene, potvrdite izbor u polju za potvrdu Podesi Webex lokaciju za rano izdanje. Ovu postavku ne možete da promenite nakon kreiranja lokacije.

2

Dodelite licence Webex lokacijama. Sve licence moraju biti dodeljene da biste mogli da kliknete na dugme "Dalje".

3

(Opcionalno) Ako ste kupili zvuk uz pretplatu, onda proverite sledeće:

  • VoIP – Bez postavki.

  • Kupljeni TSP – Izaberite TSP partnera i kliknite na dugme Dalje.

  • Webex Audio – Bez postavki.

  • CCA-SP – Unesite broj ID-a dobavljača CCA-SP, izaberite svog CCA-SP partnera. Kliknite na dugme Proveri valjanost i kliknite na dugme Dalje .

4

Potvrdite da su prave vrste licenci i dodeljene količine tačne i kliknite na dugme Dalje.