1

הזן את השם עבור אתרי הפגישות של Webex ולחץ על הבא.


 

כדי להבטיח שהאתר שלך יקבל גישה לתכונות לפני מחזור הפריסה הרגיל, בחר בתיבת הסימון עבור הגדרת אתר Webex למהדורה מוקדמת. לא ניתן לשנות הגדרה זו לאחר יצירת האתר.

2

הקצה רשיונות לאתרי Webex שלך . יש להקצות את כל הרשיונות לפני שתוכל ללחוץ על הבא.

3

(אופציונלי) אם רכשת שמע עם המנוי שלך, בדוק/י את הפעולות הבאות:

  • VoIP — ללא הגדרות.

  • TSP שנרכש — בחר את שותף ה- TSP שלך ולחץ על הבא.

  • שמע Webex — ללא הגדרות.

  • CCA-SP - הזן את מספר מזהה המנוי של ספק CCA-SP, בחר את שותף CCA-SP שלך. לחץ על אמת ובחר הבא .

4

ודא שסוגי הרשיונות הנכונים והכמויות שהוקצו נכונים, ולחץ על הבא.