1

Wprowadź nazwę witryn spotkań Webex i kliknij Dalej.


 

Aby upewnić się, że witryna otrzyma dostęp do funkcji przed normalnym cyklem wdrażania, zaznacz pole wyboru Skonfiguruj witrynę Webex do wcześniejszego wydania. Nie można zmienić tego ustawienia po utworzeniu witryny.

2

Przypisz licencje do witryn Webex. Przed kliknięciem przycisku Dalej należy przypisać wszystkie licencje.

3

(Opcjonalnie) Jeśli zakupiłeś dźwięk z subskrypcją, sprawdź następujące elementy:

  • VoIP — brak ustawień.

  • Zakupione TSP — wybierz partnera TSP i kliknij Dalej.

  • Webex Audio — brak ustawień.

  • CCA-SP — wprowadź numer identyfikacyjny subskrypcji dostawcy CCA-SP i wybierz partnera CCA-SP. Kliknij przycisk Sprawdź poprawność i wybierz Dalej.

4

Potwierdź, że właściwe rodzaje licencji i przypisane ilości są prawidłowe i kliknij przycisk Dalej.