1

Wprowadź nazwę witryn spotkań Webex i kliknij przycisk Dalej .


 

Aby upewnić się, że witryna otrzymuje dostęp do funkcji przed normalnym cyklem wdrażania, zaznacz pole wyboru Skonfiguruj witrynę Webex do wczesnegowydania. Nie można zmienić tego ustawienia po utworzeniu witryny.

2

Przypisz licencje do swoich witryn Webex. Wszystkie licencje muszą zostać przypisane, zanim będzie można kliknąć przycisk Dalej.

3

(Opcjonalnie) Jeśli dźwięk został kupiony w ramach subskrypcji, sprawdź następujące kwestie:

  • VoIP – brak ustawień.

  • Zakupiony TSP — wybierz partnera TSP i kliknij przycisk Dalej.

  • Webex Audio — brak ustawień.

  • CCA-SP — wprowadź numer identyfikatora subskrypcji dostawcy CCA-SP i wybierz partnera CCA-SP. Kliknij przycisk Sprawdź poprawność i wybierz dalej.

4

Upewnij się, że odpowiednie typy licencji i przypisane ilości są poprawne, a następnie kliknij przycisk Dalej.