1

Skriv inn navnet på Webex-møtenettstedene, og klikk på Neste.


 

Hvis du vil sikre at nettstedet får tilgang til funksjoner i forkant av den vanlige distribusjonssyklusen, merker du av for Konfigurer Webex-nettsted for tidlig lansering. Du kan ikke endre denne innstillingen etter at nettstedet er opprettet.

2

Tilordne lisenser til Webex-nettstedene. Alle lisenser må tilordnes før du kan klikke på Neste.

3

(Valgfritt) Hvis du har kjøpt lyd sammen med abonnementet, kontrollerer du følgende:

  • VoIP – Ingen innstillinger.

  • Kjøpt TSP – Velg TSP-partneren din, og klikk på Neste.

  • Webex-lyd – Ingen innstillinger.

  • CCA-SP – Skriv inn abonnementets ID-nummer hos CCA-SP-leverandøren, og velg CCA-SP-partneren din. Klikk på Valider og velg Neste.

4

Kontroller at de riktige lisenstypene og tilordnede antallene er riktige, og klikk på Neste.