1

Zadajte názov pre váš Webex stránky stretnutí a kliknite na tlačidlo Ďalšie.


 

Ak chcete zabezpečiť, aby vaša lokalita získala prístup k funkciám pred normálnym cyklom nasadenia, začiarknite políčko pre Nastavte webovú stránku Webex na skoré vydanie. Po vytvorení lokality nemôžete toto nastavenie zmeniť.

2

Priraďte licencie svojmu Webex stránky. Aby ste mohli kliknúť, musia byť priradené všetky licencie Ďalšie.

3

(Voliteľné) Ak ste si v rámci predplatného zakúpili zvuk, skontrolujte nasledovné:

  • VoIP – žiadne nastavenia.

  • Zakúpený TSP – vyberte svojho partnera TSP a kliknite Ďalšie.

  • Webex Audio – žiadne nastavenia.

  • CCA-SP—Zadajte svoje identifikačné číslo poskytovateľa CCA-SP a vyberte svojho partnera CCA-SP. Kliknite Potvrdiť a vyberte Ďalšie.

4

Potvrďte, že sú správne typy licencií a priradené množstvá, a kliknite Ďalšie.