1

Ange namnet på dina Webex-möteswebbplatser och klicka på Nästa.


 

För att säkerställa att din webbplats får åtkomst till funktioner innan den normala distributionscykeln väljer du kryssrutan för Konfigurera Webex-webbplats för tidig version. Du kan inte ändra den här inställningen efter att webbplatsen har skapats.

2

Tilldela licenser till dina Webex-webbplatser. Alla licenser måste tilldelas innan du kan klicka på Nästa.

3

(Valfritt) Om ljud ingår i prenumerationen, kontrollera följande:

  • VoIP – Inga inställningar.

  • Köpt TSP – Välj din TSP-partner och klicka på Nästa.

  • Webex-ljud – Inga inställningar.

  • CCA-SP – Ange ID-numret för prenumerationen av CCA-SP-leverantören och välj din CCA-SP-partner. Klicka på Validera och välj Nästa.

4

Kontrollera att rätt licenstyper och tilldelade kvantiteter är korrekta, och klicka på Nästa.