Звездни кодове

Можете да използвате кодовете със звезда за бърз достъп до някои функции. Тези кодове са изградени от звездичка (*) и 2-цифрен код.

Обърнете се към администратора за списъка на кодовете със звезда.

Препратка към звездния код

Следващата таблица показва стандартните кодове със звезда Вашият администратор ще ви съобщи, ако кодът е различен за системата ви.

Таблица 1. Стандартни звездни кодове

Действие

Код

Описание

Връщане на повикване

*69

Наберете този код със звезда, за да върнете повикване.

Сляпо прехвърляне

*88

Наберете този код със звезда, за да прехвърлите повикване без консултация.

Пренасочване на всички активни повиквания

*72

Набиране на този звезда код, за да пренасочите всички повиквания.

Деактивиране на пренасочването на всички повиквания

*73

Наберете този звезден код, за да спрете отново да правите обаждания на слушалката.

Активиране на изчакване на повикване

*56

Наберете този код със звезда, за да активирате тон за изчакване на повикване.

Деактивиране на изчакване на повикване

*57

Наберете този код със звезда, за да деактивирате тона за изчакване на повикване.

Блокиране на ИД на повикващия за изходящите повиквания

*67

Наберете този код със звезда, за да не се изпраща ИД на повикващия при изходящи повиквания.

Деактивиране на блокирането на ИД на повикващия за изходящите повиквания

*68

Изберете този код със звезда, за да изпращате ИД на повикващ пи изходящо повикване.

Активиране на блокиране на анонимни входящи повивания

*77

Наберете този код със звезда, за да блокирате повикванията, които нямат ИД на повикващ.

Деактивиране на блокирането на анонимните входящи повиквания

*87

Наберете този звезден код, за да позволите на слушалката да получава повиквания, които нямат ИД на повикващия.

Активиране на „Не ме безпокойте“

*78

Наберете този звезден код, за да спрете обажданията да звънят на слушалката.

Деактивиране на „Не ме безпокойте“

*79

Наберете този звезден код, за да позволите на повикванията да звънят на слушалката.

Връщане на повикване със звезден код

Можете да повикате отново последното повикано лице с код със звезда вместо да използвате списъка Скорошни.

Използвайте кода със звезда, получен от администратора или доставчика на услуги.

Докато слушалката е в неактивност, въведете кода за звезда за връщане на повикването.

Прехвърляне на повикване със звезден код

Можете да незабавно да прехвърлите повикването на сътрудник. Този тип прехвърляния не позволява първо да говорите със сътрудника.

Използвайте кода със звезда, получен от администратора или доставчика на услуги.

1

По време на активно повикване въведете кода със звезда за прехвърляне на повикването.

2

Въведете номера, към който искате да прехвърлите повикването.

Активиране и деактивиране на пренасочване на повиквания всички със звездни кодове

Можете да настроите слушалката да пренасочва всички повиквания към друг сътрудник или към гласовата поща с код звезда.

Използвайте кода със звезда, получен от администратора или доставчика на услуги.

1

Докато слушалката е в неактивност, въведете безусловен код със звезда за прехвърляне на повикване.

2

Въведете номера, към който искате да прехвърлите повикването.

3

За да осигурите отново звънене при повикване на слушалката, въведете код със звезда за да прекратите безусловното прехвърляне на повикванията.

Активиране и деактивиране на изчакване на повикване със звездни кодове

Можете да изключите уведомяването за изчакване на повикване. Когато активирате изчакване на повикване, няма да чуете тон за постъпващо повикване, ако сте в повикване.

Използвайте кода със звезда, получен от администратора или доставчика на услуги.

1

Докато слушалката е свободна, въведете код със звезда, за да блокирате изчакването на повиквания.

2

За да чуете отново тона, въведете код със звезда, за да активирате изчакването на повиквания.

Блокиране и деблокиране на изходяща информация за повикващия с код на звезда

Можете да спрете изпращането на информация на повикващ от слушалката. Може да се наложи да направите това поради съображения за сигурност.

Използвайте кода със звезда, получен от администратора или доставчика на услуги.

1

Докато слушалката е свободна, въведете код със звезда, за да блокирате информацията за повикващия.

2

За да позволите на слушалката да изпраща информация за повикващия, въведете код със звезда, за да активирате информацията за повикващия.

Блокиране и деблокиране на анонимни повиквания със звезден код

Можете да зададете на телефона да звънят само повиквания със съответен ИД на повикващ, като използвате код със звезда.

Използвайте кода със звезда, получен от администратора или доставчика на услуги.

1

Докато слушалката е свободна, въведете код със звезда, за да блокирате анонимните повиквания.

2

За да разрешите звъненето на повикванията, въведете код със звезда, за да разрешите анонимните повиквания.

Включване и изключване на "Не ме безпокойте" със звезден код

Когато не искате да ви безпокоят входящи повиквания, можете да включите „Не ме безпокойте“ (DND). Когато слушалката е в състояние „Не ме безпокойте“, иконата за „Не ме безпокойте“ се показва на екрана.

Използвайте кода със звезда, получен от администратора или доставчика на услуги.

За да използвате тази функция, вашият администратор трябва да разреши DND.

1

Докато слушалката е свободна, въведете код със звезда за състояние "Не безпокойте"л

2

За да деактивирате DND, въведете код, за да отмените състоянието "Не ме безпокойте".