Stjernekoder

Du kan bruge stjernekoder til at få hurtig adgang til visse funktioner. Disse koder består af en stjerne (*) og en 2-cifret kode.

Få en liste over stjernekoder ved at kontakte administratoren.

Reference til stjernekode

Følgende tabel viser standardstjernekoderne. Administratoren giver dig besked, hvis koden ikke er den samme i dit system.

Tabel 1. Standard stjernekoder

Handling

Kode

Beskrivelse

Opkaldsreturnering

*69

Indtast denne stjernekode for at besvare et opkald.

Uovervåget overførsel

*88

Indtast denne stjernekode for at overføre et opkald uden rådføring.

Aktivér Viderestil alle

*72

Indtast denne stjernekode for at viderestille alle opkald.

Deaktiver Viderestil alle

*73

Indtast denne stjernekode for at stoppe med at foretage opkald på håndsættet igen.

Aktivér ventende opkald

*56

Indtast denne stjernekode for at aktivere tone for ventende opkald.

Deaktiver ventende opkald

*57

Indtast denne stjernekode for at deaktivere tone for ventende opkald.

Aktiver Bloker opkalder-id ved udgående opkald

*67

Indtast denne stjernekode for ikke at sende opkalder-id'et ved et udgående opkald.

Deaktiver Bloker opkalder-id for udgående opkald

*68

Indtast denne stjernekode for at sende opkalder-id'et ved et udgående opkald.

Aktiver Bloker anonyme indgående opkald

*77

Indtast denne stjernekode for at blokere opkald, der ikke har et opkalder-id.

Deaktiver Bloker anonyme indgående opkald

*87

Indtast denne stjernekode for at tillade, at håndsættet kan modtage opkald, der ikke har et opkalder-id.

Aktivér Forstyr ikke

*78

Indtast denne stjernekode for at stoppe opkald, der ringer på håndsættet.

Deaktiver Forstyr ikke (DND)

*79

Indtast denne stjernekode for at tillade, at opkald ringer til håndsættet.

Returner et opkald med en stjernekode

Du kan ringe til den seneste person, der ringede til dig med en stjernekode i stedet for at bruge listen Seneste.

Brug den stjernekode, du fik af administratoren eller tjenesteudbyderen.

Mens håndsættet er inaktivt, skal du angive stjernekoden for returner opkald.

Viderestil et opkald med en stjernekode

Du kan viderestille et opkald til en kollega med det samme. Denne type viderestilling giver dig ikke mulighed at tale med din kollega først.

Brug den stjernekode, du fik af administratoren eller tjenesteudbyderen.

1

Angiv stjernekoden til viderestilling af opkald under et aktivt opkald.

2

Indtast det nummer, som opkaldet skal omstilles til.

Aktivér og deaktiver videresendelse af alle opkald med stjernekoder

Du kan konfigurere håndsættet til at viderestille alle dine opkald til en anden kollega eller til voicemail med en stjernekode.

Brug den stjernekode, du fik af administratoren eller tjenesteudbyderen.

1

Mens håndsættet er inaktivt, skal du angive stjernekoden for ubetinget viderestilling af opkald.

2

Indtast det nummer, du vil viderestille opkald til.

3

Angiv stjernekoden for ubetinget at annullere viderestilling af opkald for at foretage opkald på håndsættet igen.

Aktivér og deaktiver ventende opkald med stjernekoder

Du kan deaktivere meddelelse om ventende opkald. Når du aktiverer ventende opkald, kan du ikke høre en tone for et indgående opkald, når du er midt i et opkald.

Brug den stjernekode, du fik af administratoren eller tjenesteudbyderen.

1

Mens håndsættet er inaktivt, skal du angive stjernekoden til blokering af ventende opkald.

2

Hvis du vil høre tonen igen, skal du angive stjernekoden for at aktivere ventende opkald.

Bloker og fjern blokering af oplysninger om udgående opkalder med en stjernekode

Du kan stoppe håndsættets afsendelse af opkalderoplysninger. Du skal gøre dette af sikkerhedsmæssige årsager.

Brug den stjernekode, du fik af administratoren eller tjenesteudbyderen.

1

Mens håndsættet er inaktivt, skal du angive stjernekoden til blokering af oplysninger om den, ringer op.

2

Angiv stjernekoden for at aktivere oplysninger om den, der ringer op, for at tillade håndsættet at sende oplysninger om den, der ringer op.

Bloker og fjern blokering af anonyme opkald med en stjernekode

Du kan sikre, at det kun er opkald med et korrekt opkalder-id, der ringer på håndsættet, med en stjernekode.

Brug den stjernekode, du fik af administratoren eller tjenesteudbyderen.

1

Mens håndsættet er inaktivt, skal du angive en stjernekode for at blokere anonyme opkald.

2

For at tillade, at opkald kan ringe igen, skal du angive stjernekoden for at tillade anonyme opkald.

Slå Forstyr ikke til og fra med en stjernekode

Når du ikke ønsker at blive forstyrret af indgående opkald, kan du slå Forstyr ikke (DND) til. Når håndsættet er i DND-tilstand, vises DND-ikonet på skærmen.

Brug den stjernekode, du fik af administratoren eller tjenesteudbyderen.

Hvis du vil bruge den funktion, skal systemadministratoren aktivere DND.

1

Mens håndsættet er inaktivt, skal du angive stjernekoden for forstyr ikke.

2

Indtast koden til at annullere forstyr ikke for at deaktivere forstyr ikke.