Kódy s hvězdičkou

Kódy s hvězdičkou umožňují rychlý přístup k některým funkcím. Tyto kódy obsahují hvězdičku (*) a 2místný číselný kód.

Seznam kódů s hvězdičkou získáte od správce.

Odkaz na hvězdný kód

Následující tabulka obsahuje standardní kódy s hvězdičkou. Pokud se v systému používají jiné kódy, správce vás o tom bude informovat.

Tabulka 1. Standardní hvězdné kódy

Akce

Kód

Popis

Vrácení hovoru

*69

Tento kód s hvězdičkou slouží ke zpětnému volání.

Přepojení naslepo

*88

Tento kód s hvězdičkou slouží k přepojení hovoru bez konzultace.

Aktivace přesměrování všech hovorů

*72

Tento kód s hvězdičkou slouží k přesměrování všech hovorů.

Deaktivace přesměrování všech hovorů

*73

Tento kód s hvězdičkou znovu vypne vyzvánění hovorů na sluchátku.

Aktivace čekajících hovorů

*56

Tento kód s hvězdičkou slouží k aktivaci tónu čekajícího hovoru.

Čekající hovor, deaktivace

*57

Tento kód s hvězdičkou slouží k deaktivaci tónu čekajícího hovoru.

Aktivace blokování ID volajícího u odchozích hovorů

*67

Tento kód s hvězdičkou slouží k zablokování odesílání ID volajícího u odchozího hovoru.

Deaktivace blokování ID volajícího u odchozích hovorů

*68

Tento kód s hvězdičkou slouží k zapnutí odesílání ID volajícího u odchozího hovoru.

Aktivace blokování anonymních příchozích hovorů

*77

Tento kód s hvězdičkou zablokuje hovory, které nemají ID volajícího.

Deaktivace blokování anonymních příchozích hovorů

*87

Tento kód s hvězdičkou povolí na sluchátku příjem hovorů, které nemají ID volajícího.

Aktivace funkce Nerušit

*78

Tento kód s hvězdičkou vypne vyzvánění hovorů na sluchátku.

Deaktivace funkce Nerušit

*79

Tento kód s hvězdičkou zapne vyzvánění hovorů na sluchátku.

Zpětné volání pomocí kódu s hvězdičkou

Zadání kódu s hvězdičkou můžete zavolat poslední osobě, která vám zavolala, a nemusíte použít seznam Historie.

Použijte kód s hvězdičkou, který vám poskytl správce nebo poskytovatel služeb.

Když je sluchátko nečinné, zadejte kód s hvězdičkou pro vrácení hovoru.

Přepojení hovoru pomocí kódu s hvězdičkou

Na spolupracovníka můžete okamžitě přepojit hovor. Tento typ přepojení neumožňuje před přepojením hovořit s daným spolupracovníkem.

Použijte kód s hvězdičkou, který vám poskytl správce nebo poskytovatel služeb.

1

V průběhu aktivního hovoru zadejte kód s hvězdičkou pro přepojení hovoru.

2

Zadejte číslo, na které chcete hovor přepojit.

Aktivace a deaktivace funkce přesměrování všech hovorů pomocí kódů s hvězdičkou

Sluchátko lze pomocí kódu s hvězdičkou nastavit, aby přesměrovávalo všechny hovory na jiného spolupracovníka nebo do hlasové schránky.

Použijte kód s hvězdičkou, který vám poskytl správce nebo poskytovatel služeb.

1

Když je sluchátko nečinné, zadejte kód s hvězdičkou pro nepodmíněné přesměrování hovorů.

2

Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat.

3

Chcete-li, aby hovory na vašem sluchátku znovu vyzváněly, zadejte kód s hvězdičkou, abyste zrušili nepodmíněné přesměrování hovorů.

Aktivace a deaktivace funkce Čekající hovor pomocí kódů s hvězdičkou

Můžete vypnout oznámení čekajícího hovoru. Když aktivujete čekající hovor, během hovoru nezazní tón pro nový příchozí hovor.

Použijte kód s hvězdičkou, který vám poskytl správce nebo poskytovatel služeb.

1

Když je sluchátko nečinné, zadejte kód s hvězdičkou pro blokování čekajícího hovoru.

2

Chcete-li tón znovu slyšet, zadejte kód s hvězdičkou pro povolení čekajícího hovoru.

Zablokování a odblokování odchozích informací o volajícím pomocí kódu s hvězdičkou

Můžete nastavit, aby sluchátko neodesílalo informace o volajícím. Můžete to chtít nastavit například kvůli ochraně soukromí.

Použijte kód s hvězdičkou, který vám poskytl správce nebo poskytovatel služeb.

1

Když je sluchátko nečinné, zadejte kód s hvězdičkou pro blokování informací o volajícím.

2

Chcete-li ve sluchátku povolit odesílání informací o volajícím, zadejte kód s hvězdičkou pro povolení informací o volajícím.

Zablokování a odblokování anonymních hovorů pomocí kódu s hvězdičkou

Pomocí kódu s hvězdičkou můžete nastavit, aby na sluchátku vyzváněly jen hovory s určitým ID volajícího.

Použijte kód s hvězdičkou, který vám poskytl správce nebo poskytovatel služeb.

1

Když je sluchátko nečinné, zadejte kód s hvězdičkou pro blokování anonymních hovorů.

2

Chcete-li, aby hovory znovu vyzváněly, zadejte kód s hvězdičkou pro povolení anonymních hovorů.

Zapnutí a vypnutí funkce Nerušit pomocí kódu s hvězdičkou

Když nechcete být rušeni příchozími hovory, můžete zapnout funkci Nerušit. Pokud je telefon v režimu Nerušit, na obrazovce se zobrazuje ikona Nerušit.

Použijte kód s hvězdičkou, který vám poskytl správce nebo poskytovatel služeb.

Chcete-li funkci Nerušit používat, musí ji povolit správce.

1

Když je sluchátko nečinné, zadejte kód s hvězdičkou pro režim Nerušit.

2

Zadáním kódu režim Nerušit deaktivujete.