Yıldız Kodları

Yıldız kodlarını bazı özelliklere hızlıca erişmek için kullanabilirsiniz. Bu kodlar bir yıldız (*) ve 2 haneli bir koddan oluşur

Yıldız Kodu Kılavuzu

Aşağıdaki tabloda standart yıldız kodları gösterilmektedir. Kod, sisteminizde farklıysa yöneticiniz bunu size bildirir.

Tablo 1. Standart Yıldız Kodları

Eylem

Kod

Açıklama

Arama Dönüşü

*69

Bir çağrıya dönmek için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Kör Aktarma

*88

Bir çağrıyı danışmadan aktarmak için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Tüm Aramaları Yönlendirmeyi Etkinleştirme

*72

Tüm aramaları yönlendirmek için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Tüm Aramaları Yönlendirmeyi Devre Dışı Bırakma

*73

Çağrıların tekrar ahizenize gelmesi için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Çağrı Bekletmeyi Etkinleştirme

*56

Çağrı bekletme sesini etkinleştirmek için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Çağrı Bekletmeyi Devre Dışı Bırakma

*57

Çağrı bekletme sesini devre dışı bırakmak için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Giden Çağrılarda Arayan Kimliğini Engellemeyi Etkinleştirme

*67

Giden çağrılarda arayan kimliğini göndermemek için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Giden Çağrılarda Arayan Kimliğini Engellemeyi Devre Dışı Bırakma

*68

Giden çağrılarda arayan kimliğini göndermek için bu yıldız kodunu tuşlayın.

İsimsiz Gelen Çağrıları Engellemeyi Etkinleştirme

*77

Arayan kimliği bulunmayan çağrıları engellemek için bu yıldız kodunu tuşlayın.

İsimsiz Gelen Çağrıları Engellemeyi Devre Dışı Bırakma

*87

Ahizenizin arayan kimliği bulunmayan çağrıları almasına izin vermek için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Rahatsız Etme Özelliğini Etkinleştirme

*78

Ahizenin zil çalmaması için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Rahatsız Etme Özelliğini Devre Dışı Bırakma

*79

Ahizenin yeniden zil çalabilmesi için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Yıldız Koduyla Geri Arama

Sizi arayan son kişiyi, Son çağrılar listesini kullanmak yerine bir yıldız koduyla arayabilirsiniz.

Ahize boştayken çağrıya geri dönme yıldız kodunu girin.

Çağrıyı Yıldız Koduyla Aktarma

Bir çağrıyı bir iş arkadaşınıza anında aktarabilirsiniz. Bu tür aktarma, önce iş arkadaşınızla konuşmanıza olanak tanımaz.

1

Etkin bir çağrıdayken çağrı aktarma yıldız kodunu girin.

2

Çağrının aktarılacağı numarayı girin.

Tüm Çağrıları Yönlendirmeyi Yıldız Kodlarıyla Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

Ahizeyi, yıldız kodlarıyla, tüm çağrılar bir iş arkadaşınıza veya sesli postaya yönlendirilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1

Ahize boştayken koşulsuz çağrı yönlendirme yıldız kodunu girin.

2

Çağrıların yönlendirileceği numarayı girin.

3

Çağrıların tekrar ahizenize gelmesi için koşulsuz çağrı yönlendirmeyi iptal etme yıldız kodunu girin.

Çağrı Bekletmeyi Yıldız Kodlarıyla Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

Çağrı bekletme bildirimini kapatabilirsiniz. Çağrı bekletmeyi etkinleştirdiğinizde, bir çağrıdayken gelen bir çağrı için ses duymazsınız.

1

Ahize boştayken çağrı bekletmeyi engelleme yıldız kodunu girin.

2

Tonu tekrar duymak için çağrı bekletmeyi etkinleştirme yıldız kodunu girin.

Giden Arayan Bilgilerini Yıldız Koduyla Engelleme ve Engelini Kaldırma

Ahizenin arayan bilgilerinizi göndermesini engelleyebilirsiniz. Gizlilik nedeniyle bunu yapmanız gerekebilir.

1

Ahize boştayken arayan bilgilerini engelleme yıldız kodunu girin.

2

Ahizenin arayan bilgilerini göndermesine izin vermek için arayan bilgilerini etkinleştirme yıldız kodunu girin.

İsimsiz Çağrıları Yıldız Koduyla Engelleme ve Engelini Kaldırma

Bir yıldız kodu ile, ahizeye yalnızca uygun bir Arayan Kimliği bulunan çağrıların gelmesini sağlayabilirsiniz.

1

Ahize boştayken isimsiz çağrıları engelleme yıldız kodunu girin.

2

Çağrıları tekrar almak için isimsiz çağrılara izin verme yıldız kodunu girin.

Rahatsız Etme Özelliğini Yıldız Koduyla Açma ve Kapama

Gelen çağrılar tarafından rahatsız edilmemek istediğinizde rahatsız etme özelliğini (DND) açabilirsiniz. Ahize DND durumundayken ekranda DND simgesi görüntülenir.

Bu özelliğin kullanılabilmesi için yöneticinizin DND modunu etkinleştirmesi gerekir.

1

Ahize boştayken Rahatsız Etme yıldız kodunu girin.

2

DND'yi devre dışı bırakmak için Rahatsız Etmeyi iptal etme kodunu girin.