Coduri stea

Puteți să utilizați coduri stea pentru a accesa rapid unele funcții. Aceste coduri sunt alcătuite din asterisc (*) și un cod de 2 cifre.

Referință cod stea

Următorul tabel prezintă codurile stea standard. Administratorul vă va notifica dacă acest cod este diferit pe sistemul dvs.

Tabelul 1. Coduri stea standard

Acțiune

Cod

Descriere

Returnare apel

*69

Formați acest cod stea pentru a returna un apel.

Transfer orb

*88

Formați acest cod stea pentru a transfera un apel fără consultare.

Activare Redirecţionare toate apelurile

72

Formați acest cod stea pentru a redirecționa toate apelurile.

Dezactivare Redirecţionare toate apelurile

*73

Formați acest cod stea pentru ca apelurile să nu mai sune pe receptor.

Activare apel în așteptare

*56

Formați acest cod stea pentru a activa tonul de apel în așteptare.

Dezactivare apel în așteptare

*57

Formați acest cod stea pentru a dezactiva tonul de apel în așteptare.

Activare Blocare ID apelant la apelurile de ieșire

*67

Formați acest cod stea pentru a nu trimite ID-ul apelantului la un apel de ieșire.

Dezactivare Blocare ID apelant la apelurile de ieșire

*68

Formați acest cod stea pentru a trimite ID-ul apelantului la un apel de ieșire.

Activare Blocare apeluri de intrare anonime

*77

Formați acest cod stea pentru a bloca apelurile care nu au un ID de apelant.

Dezactivare Blocare apeluri de intrare anonime

*87

Formați acest cod stea pentru a permite receptorului să primească apeluri care nu au un ID de apelant.

Activați Nu deranjaţi

78

Formați acest cod stea pentru ca apelurile să nu mai sune pe receptor.

Dezactivați Nu deranjaţi

*79

Formați acest cod stea pentru a permite apelurilor să sune pe receptor.

Returnarea unui apel cu un cod stea

Puteți apela ultima persoană care v-a sunat cu un cod stea în loc să utilizați lista de apeluri recente.

În timp ce receptorul este inactiv, introduceți codul stea pentru returnare apel.

Transferați un apel cu un cod stea

Puteți transfera imediat un apel către un coleg. Acest tip de transfer nu vă permite să vorbiți mai întâi cu colegul.

1

În timpul unui apel activ, introduceți codul stea de transfer apel.

2

Introduceți numărul la care să transferați apelul.

Activarea și dezactivarea tuturor apelurilor redirecționate cu coduri stea

Puteți să configurați receptorul pentru a redirecționa toate apelurile către un alt coleg sau către mesageria vocală cu un cod stea.

1

În timp ce receptorul este inactiv, introduceți codul stea de redirecționare apel necondiționat.

2

Introduceţi numărul către care redirecţionaţi apelurile.

3

Pentru ca apelurile să sune din nou pe receptor, introduceți codul stea pentru a anula redirecționarea apelului necondiționat.

Activarea și dezactivarea apelurilor în așteptare cu coduri stea

Puteți dezactiva notificarea de apel în așteptare. Când activați funcția de apel în așteptare, nu veți auzi un ton pentru un apel de intrare atunci când sunteți într-un alt apel.

1

În timp ce receptorul este inactiv, introduceți codul stea pentru a bloca apelul în așteptare.

2

Pentru a auzi tonul din nou, introduceți codul stea pentru a activa apelul în așteptare.

Blocarea și deblocarea informațiilor de apelant de ieșire cu un cod stea

Puteți să opriți receptorul de la trimiterea informațiilor despre apelant. Este posibil să fie necesar să efectuați acest lucru din motive de confidențialitate.

1

În timp ce receptorul este inactiv, introduceți codul stea pentru a bloca informațiile de apelant.

2

Pentru a permite receptorului să trimită informații despre apelant, introduceți codul stea pentru a activa informațiile de apelant.

Blocarea și deblocarea apelurilor anonime cu un cod stea

Puteți să vă asigurați că doar apelurile cu un ID de apelant corect vor suna pe receptorul dvs., cu un cod stea.

1

În timp ce receptorul este inactiv, introduceți codul stea pentru a bloca apelurile anonime.

2

Pentru a permite apelurilor să sune din nou, introduceți codul stea pentru a permite apeluri anonime.

Activați și dezactivați Nu deranjați cu un cod stea

Dacă nu doriți să fiți deranjați de apelurile recepționate, puteți activa Nu deranjați (DND). Când receptorul este în starea DND, pictograma DND se afișează pe ecran.

Pentru a utiliza această funcție, administratorul trebuie să activeze DND.

1

În timp ce receptorul este inactiv, introduceți codul stea Nu deranjați.

2

Pentru a dezactiva DND, introduceți codul pentru anulare Nu deranjați.