Stjärnkoder

Du kan använda stjärnkoder för att få snabb tillgång till vissa funktioner. Dessa koder består av en asterisk (*) och en 2-siffrig kod.

Kontakta administratören för listan över stjärnkoder.

Stjärnkodsreferens

I följande tabell visas standardstjärnkoderna. Din administratör meddelar dig om koderna skiljer sig på ditt system.

Tabell 1. Standard stjärnkoder

Åtgärd

Kod

Beskrivning

Samtalsreturnering

*69

Ange den här stjärnkoden om du vill ringa tillbaka.

Direkt överföring

*88

Ange den här stjärnkoden om du vill överföra ett samtal utan konsultation.

Aktivera vidarekoppling av alla samtal

*72

Ange den här stjärnkoden om du vill vidarekoppla alla samtal.

Inaktivera vidarekoppling av alla samtal

*73

Ange den här stjärnkoden om du vill stoppa vidarekopplingen, så att handsetet ringer igen.

Aktivera Samtal väntar

*56

Ange den här stjärnkoden om du vill aktivera signalen för väntande samtal.

Inaktivera Samtal väntar

*57

Ange den här stjärnkoden om du vill inaktivera signalen för väntande samtal.

Aktivera blockering av nummerpresentation på utgående samtal

*67

Ange den här stjärnkoden om du inte vill skicka ditt nummer vid utgående samtal.

Inaktivera blockering av nummerpresentation på utgående samtal

*68

Ange den här stjärnkoden om du vill skicka ditt nummer vid utgående samtal.

Aktivera blockering av anonyma inkommande samtal

*77

Ange den här stjärnkoden om du vill blockera samtal från hemliga nummer.

Inaktivera blockering av anonyma inkommande samtal

*87

Ange den här stjärnkoden om du vill tillåta samtal från hemliga nummer.

Aktivera Stör ej

*78

Ange den här stjärnkoden om du vill hindra handsetet från att ta emot samtal.

Inaktivera Stör ej

*79

Ange den här stjärnkoden om du vill tillåta att handsetet tar emot samtal.

Ringa tillbaka med en stjärnkod

Du kan ringa den person som senast ringde dig med en stjärnkod i stället för från listan med Senaste.

Använd stjärnkoden som du har fått av administratören eller tjänsteleverantören.

När telefonen är i viloläge anger du stjärnkoden för Samtalsreturnering.

Överföra ett samtal med en stjärnkod

Du kan överföra ett samtal till en medarbetare direkt. Vid den här typen av överföring kan du inte tala med medarbetaren först.

Använd stjärnkoden som du har fått av administratören eller tjänsteleverantören.

1

Ange stjärnkoden för Samtalsöverföring under ett aktivt samtal.

2

Slå det nummer du vill överföra samtalet till.

Aktivera och inaktivera vidarebefordring av alla samtal med stjärnkoder

Du kan ställa in så att telefonen vidarebefordrar alla dina samtal till en annan medarbetare eller till röstbrevlådan med en stjärnkod.

Använd stjärnkoden som du har fått av administratören eller tjänsteleverantören.

1

När luren är i viloläge anger du stjärnkoden för Vidarebefordra samtal.

2

Ange det nummer som samtalen ska vidarebefordras till.

3

För att få samtalsuppringning på din telefon igen anger du stjärnkoden för att avbryta Vidarebefordra samtal.

Aktivera och inaktivera Samtal väntar med stjärnkoder

Du kan stänga av meddelanden om att samtal väntar. Om du avaktiverar funktionen Samtal väntar får du inte längre höra signalen om inkommande samtal under pågående samtal.

Använd stjärnkoden som du har fått av administratören eller tjänsteleverantören.

1

När telefonen är i viloläge anger du stjärnkoden för att blockera Samtal väntar.

2

Om du vill höra tonen igen anger du stjärnkoden för att aktivera funktionen Samtal väntar.

Blockera och avblockera utgående samtalsinformation med en stjärnkod

Du kan hindra din telefon från att skicka information om dig när du ringer. Du kan behöva göra detta av sekretessorsaker.

Använd stjärnkoden som du har fått av administratören eller tjänsteleverantören.

1

När telefonen är i viloläge anger du stjärnkoden för att blockera samtalsinformation.

2

Om du vill tillåta att telefonen skickar samtalsinformation anger du stjärnkoden för att aktivera samtalsinformation.

Blockera och avblockera anonyma samtal med en stjärnkod

Du kan använda en stjärnkod för att ställa in så att endast samtal med korrekt nummerpresentation ringer i telefonen.

Använd stjärnkoden som du har fått av administratören eller tjänsteleverantören.

1

När telefonen är i viloläge anger du stjärnkoden för att blockera anonyma samtal.

2

Om du vill tillåta samtal igen, anger du stjärnkoden för att tillåta anonyma samtal.

Aktivera och inaktivera Stör ej med en stjärnkod

När du inte vill störas av inkommande samtal kan du aktivera Stör ej. När Stör ej har aktiverats visas ikonen för Stör ej på skärmen.

Använd stjärnkoden som du har fått av administratören eller tjänsteleverantören.

Administratören måste aktivera Stör ej innan du kan använda funktionen.

1

När telefonen är i viloläge anger du stjärnkoden för Stör ej.

2

Om du vill inaktivera Stör ej anger du koden för att avbryta Stör ej.