Kody z gwiazdką

Kody z gwiazdką umożliwiają szybki dostęp do niektórych funkcji. Te kody składają się z gwiazdki (*) i 2-cyfrowego kodu.

Aby uzyskać listę kodów z gwiazdką, skontaktuj się z administratorem.

Odniesienie do kodu gwiazdy

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe kody z gwiazdką. Jeśli w Twoim systemie kody są inne, poinformuje Cię o tym administrator.

Tabela 1. Standardowe kody gwiazdek

Czynność

Kod

Opis

Podawanie danych ostatniego połączenia

*69

Wybierz numer kod z gwiazdką, aby oddzwonić na połączenie.

Przekazanie bez uprzedzenia

*88

Wybierz ten kod z gwiazdką, aby przekazać połączenie bez konsultacji.

Włącz przekazywanie wszystkich połączeń

*72

Wybierz ten kod z gwiazdką, aby przekazywać wszystkie połączenia.

Wyłącz przekazywanie wszystkich połączeń

*73

Wybierz ten kod z gwiazdką, aby przywrócić dzwonek połączeń na słuchawce.

Włącz połączenia oczekujące

*56

Wybierz ten kod z gwiazdką, aby włączyć sygnał dźwiękowy połączeń oczekujących.

Wyłącz połączenia oczekujące

*57

Wybierz ten kod z gwiazdką, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy połączeń oczekujących.

Włącz blokowanie wysyłania identyfikatora abonenta podczas połączeń wychodzących

*67

Wybierz numer ten kod z gwiazdką, aby nie wysyłać identyfikatora abonenta podczas połączeń wychodzących.

Wyłącz blokowanie wysyłania identyfikatora abonenta podczas połączeń wychodzących

*68

Wybierz numer ten kod z gwiazdką, aby wysyłać identyfikator abonenta podczas połączeń wychodzących.

Włącz blokowanie anonimowych połączeń przychodzących

*77

Wybierz ten kod z gwiazdką, aby blokować połączenia, które nie mają identyfikatora abonenta.

Wyłącz blokowanie anonimowych połączeń przychodzących

*87

Wybierz ten kod z gwiazdką, aby zezwolić na odbiór połączeń, które nie mają identyfikatora abonenta.

Włącz tryb Nie przeszkadzać

*78

Wybierz ten kod z gwiazdką, aby wyłączyć dzwonienie połączeń na słuchawce.

Wyłącz tryb Nie przeszkadzać

*79

Wybierz ten kod z gwiazdką, aby zezwolić na dzwonienie połączeń na słuchawce.

Oddzwanianie za pomocą kodu z gwiazdką

Do osoby, która dzwoniła jako ostatnia, możesz zadzwonić za pomocą kodu z gwiazdką, bez używania listy Ostatnie.

Użyj kodu z gwiazdką otrzymanego od administratora lub dostawcy usług.

Gdy słuchawka jest bezczynna, wprowadź kod z gwiazdką dla funkcji oddzwaniania.

Przekazywanie połączenia za pomocą kodu z gwiazdką

Połączenie można natychmiast przekazać do innego pracownika. Gdy przekazujesz połączenie w ten sposób, nie możesz najpierw porozmawiać z tym pracownikiem.

Użyj kodu z gwiazdką otrzymanego od administratora lub dostawcy usług.

1

Podczas aktywnego połączenia wprowadź kod z gwiazdką dla funkcji przekazywania połączeń.

2

Wprowadź numer, pod który połączenie ma zostać przekazane.

Włączanie i wyłączanie przekierowania wszystkich połączeń za pomocą kodów z gwiazdką

Za pomocą kodu z gwiazdką można włączyć przekazywanie wszystkich połączeń do innego pracownika lub do poczty głosowej.

Użyj kodu z gwiazdką otrzymanego od administratora lub dostawcy usług.

1

Gdy słuchawka jest bezczynna, wprowadź kod z gwiazdką dla funkcji bezwarunkowego przekierowywania połączeń.

2

Wprowadź numer, na który chcesz przekierowywać połączenia.

3

Aby połączenia znów były sygnalizowane dzwonkiem w słuchawce, wprowadź kod z gwiazdką dla opcji anulowania bezwarunkowego przekierowywania połączeń.

Włączanie i wyłączanie połączeń oczekujących za pomocą kodów z gwiazdką

Powiadomienie o połączeniu oczekującym można wyłączyć. Gdy połączenia oczekujące są włączone, w trakcie połączenia nie będzie słychać sygnału dźwiękowego połączenia przychodzącego.

Użyj kodu z gwiazdką otrzymanego od administratora lub dostawcy usług.

1

Gdy słuchawka jest bezczynna, wprowadź kod z gwiazdką dla funkcji blokowania połączeń oczekujących.

2

Aby ponownie słyszeć sygnał dźwiękowy, wprowadź kod z gwiazdką dla opcji włączającej funkcję połączeń oczekujących.

Blokowanie i odblokowywanie wychodzących danych identyfikacyjnych za pomocą kodu z gwiazdką

Telefon umożliwia wyłączenie wysyłania danych identyfikacyjnych rozmówcy. Może to służyć ochronie prywatności.

Użyj kodu z gwiazdką otrzymanego od administratora lub dostawcy usług.

1

Gdy słuchawka jest bezczynna, wprowadź kod z gwiazdką dla funkcji blokowania danych identyfikacyjnych rozmówcy.

2

Aby umożliwić słuchawce wysyłanie informacji o rozmówcy, wprowadź kod z gwiazdką dla opcji włączającej podawanie danych identyfikacyjnych rozmówcy.

Blokowanie i odblokowywanie anonimowych połączeń za pomocą kodu z gwiazdką

Za pomocą kodu z gwiazdką można skonfigurować słuchawkę tak, by dzwoniły na niej tylko połączenia o wybranym identyfikatorze abonenta.

Użyj kodu z gwiazdką otrzymanego od administratora lub dostawcy usług.

1

Gdy słuchawka jest bezczynna, wprowadź kod z gwiazdką dla funkcji blokowania połączeń anonimowych.

2

Aby połączenia znów były sygnalizowane dzwonkiem, wprowadź kod z gwiazdką dla opcji zezwalającej na połączenia anonimowe.

Włączanie i wyłączanie funkcji Nie przeszkadzać za pomocą kodu z gwiazdką

Jeśli nie chcesz, by przeszkadzały Ci połączenia przychodzące, możesz włączyć tryb „nie przeszkadzać”. Gdy słuchawka jest w trybie „nie przeszkadzać”, na ekranie jest wyświetlana ikona tego trybu.

Użyj kodu z gwiazdką otrzymanego od administratora lub dostawcy usług.

Tryb nie przeszkadzać musi zostać włączony przez administratora, aby można z niego korzystać.

1

Gdy słuchawka jest bezczynna, wprowadź kod z gwiazdką dla funkcji Nie przeszkadzać.

2

Aby wyłączyć funkcję DND, wprowadź odpowiedni kod anulujący.