Cisco Webex Calling има две версии:

  • Cisco Webex Calling

  • Cisco Webex Calling (по-рано повикване в Spark)

Тези две версии използват телефони с големи разлики в фърмуера си и в потребителския си интерфейс. Трябва да знаете коя версия трябва да определите кои помощни статии да прегледате.

1

Извършете едно от следните действия:

  • Настолен телефон: Натиснете Приложения .
  • Конферентни телефони: Натиснете Приложения.
2

Вижте елементите от менюто.

  • Ако видите Състояние , имате Cisco Webex Calling телефон с фърмуера на Multiplatform Phones.
  • Ако виждате Информация за телефона, имате Cisco Webex Calling (преди Spark Call) телефон.