Cisco Webex Calling har två versioner:

  • Cisco Webex-samtal

  • Cisco WebEx-samtal (tidigare Spark-samtal)

Dessa två versioner använder telefoner på helt olika sätt i sin firmware och i deras användargränssnitt. Du måste ta reda på vilken version som bestämmer vilka hjälpartiklar som ska visas.

1

Utför någon av dessa åtgärder.

  • Skrivbordstelefoner: Tryck på Program .
  • Konferenstelefoner: Tryck på Program.
2

Titta på menyalternativen.

  • Om du ser Status har du en Cisco Webex-samtal-telefon med firmware för multiplattformstelefoner.
  • Om du ser Telefoninformation har du en Cisco WebEx-samtal (tidigare Spark-samtal)-telefon.