Cisco Webex Calling ima dve verzije:

  • Cisco Webex pozivanje

  • Cisco Webex Calling (ranije Spark Call)

Ove dve verzije koriste telefone sa velikim razlikama u svom firmveru i u svom korisničkom interfejsu. Morate da znate koju verziju morate da odredite za članke pomoći za prikaz.

1

Uradite nešto od sledećeg:

  • Stoni telefoni: Pritisnite aplikacije.
  • Konferencijski telefoni: Pritisnite aplikacije.
2

Pogledajte stavke menija.

  • Ako vidite Status , imate Cisco Webex Calling multiplatform telefona firmverom.
  • Ako vidite informacije o telefonu, imate Cisco Webex Calling (ranije Spark Poziv).