Cisco Webex Calling ima dvije verzije:

  • Cisco Webex Calling

  • Cisco Webex Calling (ranije Spark poziv)

Ove dvije verzije koriste telefone s glavnim razlikama u svom firmwareu i svom korisničkom sučelju. Morate znati koja verzija morate odrediti koji će se članci pomoći za pregled.

1

Izvršite jednu od sljedećih radnji:

  • Fiksni telefoni: Pritisnite aplikacije .
  • Konferencijski telefoni: Pritisnite Aplikacije.
2

Pogledajte stavke jelovnika.

  • Ako vidite Status , imate Cisco Webex Calling telefon s multiplatform Phones firmware.
  • Ako vidite informacije o telefonu , imate Cisco Webex Calling (ranije Spark poziv) telefon.